AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 650,00 kn

AUTOR: Ivan Šarić

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 70 cm

CIJENA: 600,00 kn

AUTOR: Vladimir Meglić

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 40 x 60 cm

CIJENA: 1.400,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 550,00 kn

AUTOR: Saša Petroševski Novak

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 60 x 50 cm

CIJENA: 1.300,00 kn

AUTOR: Izvor Oreb

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 40 x 60 cm

CIJENA:1.600,00 kn

AUTOR: Katarina Henc

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 40 cm

CIJENA: 1.400,00 kn

AUTOR: Ivica Blažić

TEHNIKA: Pastel

DIMENZIJE: 50 x 30 cm

CIJENA: 1.400,00 kn

AUTOR: Željko Mucko

TEHNIKA: Akril

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 1.800,00 kn

AUTOR: Sunčica Travaš

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 35 x 45 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Vjekosav Vojo Radoičić

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Vjekoslav Vojo Radoičić

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Antun Boris Švaljek

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 25 x 18 cm

CIJENA: 250,00 kn

AUTOR: Ivica Šiško

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 25 x 18 cm

CIJENA: 350,00 kn

AUTOR: Stipe Nobilo

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 65 x 50 cm

CIJENA: 2.200,00 kn

AUTOR: Nenad Marasović

TEHNIKA: Ulje na platnu

DIMENZIJE: 50 x 40 cm

CIJENA: 2.400,00 kn

AUTOR: Vjekoslav Vojo Radoičić

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 20 x 35 cm

CIJENA: 550,00 kn

AUTOR: Daniel Butala

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 33 x 43 cm

CIJENA: 400,00 kn

AUTOR: Saša Petroševski Novak

TEHNIKA: Ulje na platnu

DIMENZIJE: 50 x 50 cm

CIJENA: 

AUTOR: Zvonimir Šepat

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 80 x 60 cm

CIJENA:1.200,00 kn

AUTOR: Dubravko Đurđek

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 15 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Dubravko Đurđek

TEHNIKA: Kombinirana tehnika

DIMENZIJE: 50 x 40 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 18 cm

CIJENA: 700,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 21 x 10 cm

CIJENA: 250,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 24 cm

CIJENA: 600,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 21 x 10 cm

CIJENA: 250,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 21 x 10 cm

CIJENA: 250,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 30 x 40 cm

CIJENA: 500,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 12 x 18 cm

CIJENA: 250,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 21 x 10 cm

CIJENA: 250,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 25 x 40 cm

CIJENA: 500,00 kn

AUTOR: Antun Mateš

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 33 x 22 cm

CIJENA: 300,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 25 x 45 cm

CIJENA: 500,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 20 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 35 x 15 cm

CIJENA: 650,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 24 x 30 cm

CIJENA: 500,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 15 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 20 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Ivan Lacković Croata

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 35 x 15 cm

CIJENA: 650,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE:60 x 50 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 60 x 50 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR:Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 60 x 50 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 41 cm

CIJENA: 1.500,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 55 x 41 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 63 x 51 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 64 x 48 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 60 x 41 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 65 x 52 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 65 x 51 cm

CIJENA:1.600,00 kn

AUTOR: Marcel Jean

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 66 x 51 cm

CIJENA: 1.600,00 kn

AUTOR: Dragica Cvek Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 45 x 50 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Dragica Cvek Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 60 x 45 cm

CIJENA: 1.400,00 kn

AUTOR: Vasilije Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 40 x 35 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Dragica Cvek Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 40 x 30 cm

CIJENA: 800,00 kn

AUTOR: Dragica Cvek Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 40 x 30 cm

CIJENA: 800,00 kn

AUTOR: Vasilije Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 42 cm

CIJENA: 1.300,00 kn

AUTOR: Vasilije Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 71 x 63 cm

CIJENA: 1.900,00 kn

AUTOR: Vasilije Jordan

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 50 cm

CIJENA: 1.300,00 kn

AUTOR: Zvonimir Šepat

TEHNIKA: Grafika/Bakropis

DIMENZIJE: 33 x 25 cm

CIJENA: 600,00 kn

AUTOR: Zvonimir Šepat

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 65 x 44 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Rojčević

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 59 x 40 cm

CIJENA: 800,00 kn

AUTOR: Biserka Zlatar

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 58 x 42 cm

CIJENA: 800,00 kn

AUTOR: Zvonimir Šepat

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 60 x 45 cm

CIJENA: 1.200,00 kn

AUTOR: Zvonimir Šepat

TEHNIKA: Akril

DIMENZIJE: 50 x 35 cm

CIJENA: 900,00 kn

AUTOR: Saša Petroševski Novak

TEHNIKA: Grafika

DIMENZIJE: 50 x 40 cm

CIJENA: 900,00 kn

Galerija